Agile Scrum Training (NL)

Agile Scrum Intro Training

In deze training worden de basisprincipes van Agile en Scrum uitgelegd. We beginnen bij het begin, wat is Agile, waarom en hoe is het ontstaan? Vandaar uit gaan we verder en besteden we aandacht aan Scrum, het meest gebruikte Agile framework. Na het behandelen van de theorie gaan we aan de slag met een praktijkspel, zodat de cursisten kunnen ervaren hoe Scrum werkt.

Onderwerpen die we behandelen, zijn:

  • De Agile historie en context
  • Het Agile Manifesto
  • Het Scrum Framework
  • Welke rollen zijn er binnen Scrum, en wat houden die precies in?

De training is zeer interactief, we hechten er belang aan dat de cursisten de connectie kunnen maken met hun eigen werksituatie, en (elementen uit) Agile en Scrum leren toepassen in hun eigen context, ook buiten de IT.

Aan het einde van de dag hebben de cursisten een gedegen basiskennis van Agile en Scrum, kennen ze de begrippen, rollen en rituelen uit Scrum, en zijn ze hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd en enthousiast om Agile en Scrum zelf toe te passen in de eigen werksituatie.

Agile Scrum Intro

Praktische zaken

De training wordt in company gegeven. Afhankelijk van de behoefte kan de training in een halve of hele dag plaatsvinden. Bij de training van een halve dag ligt de focus vooral op de theorie (en is er beperkt ruimte voor een kleine praktijksimulatie), en bij de training van een hele dag is er in de middag een LEGO praktijksimulatie, waarin cursisten het werken met Scrum in het echt ervaren.

Daarnaast is het mogelijk om na de introductietraining begeleiding op maat af te nemen om Agile Scrum te leren toepassen in de eigen organisatie.